Asamblea General de Socios APDCV 2019

La APDCV os convoca a la próxima Asamblea General de Socios el próximo 9 de febrero en Espacio Tribu (c/ Pintor Stolz, 7) a las 10.30 h.
ORDEN DEL DÍA:

  1.     Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General  2018
  2.     Cierre contable a 31 de diciembre 2018 y previsión 2019
  3.     Memoria de Actividades 2018
  4.     Cambio de Junta Directiva
  5.     Planificación 2019
  6.     Ruegos y preguntas

¡Os esperamos!

Nike Shox Avenue 803

El contingut que s’ofereix en esta web requereix una tasca d’actualització constant que, a voltes, no és possible oferir. Si vols saber més sobre algun dels temes que hi apareixen, posa’t contacte amb l’APDCV.

Avís legal